UML « Różności …

Różności …

30 sierpnia 2011

UML

Zaszufladkowany do: UML — Tagi: — Jacek @ 09:32

Projekt w procesie kaskadowym – uporządkowane działanie. (analiza, projektowanie, implementacja, testy, wdrożenie)

Projekt w procesie iteracyjnym – projekt dzielimy na podstawie funkcjonalności – większa elastyczność niż w procesie kaskadowym. Klient na bieżąco uczestniczy w życiu projektu.

Projekt w procesie Agile (lekkie) – predykcja (przewidujemy np. cenę …), adaptacja – do aktualnych warunków, krótkie iteracje, UML – stosuje się w trybie szkicowym.

RUP – Rational Unified Process – szkielet procesu (wybór przypadku tworzenia oprogramowania), inception (rozpoczęcie), elaboration (opracowanie), construction, transition (przejście – np. szkolenie użytkowników)

UML – narzędzia modelowania do RUPa

Analiza wymagańprzypadki użycia (jak ludzie komunikują się z systemem), diagram klas (pojęcia używane w organizacji), diagram czynności – opis procesów biznesowych, współpraca ludzi z systemem na poziomie biznesowym, diagram stanów (np telewizor (wyłączony/włączony))

Projektowanie – diagram klas (klasy programu), diagramy sekwencji, diagramy pakietów (organizacja oprogramowania), diagramy wdrożenia

Dokumentowanie

Reverse engeneering

17 sierpnia 2011

UML (Zunifikowany język modelowania)

Zaszufladkowany do: Programowanie,UML — Tagi: — Jacek @ 10:42

SmallTalk – dopbry do nauki programowania obiektowego.

UML – modelowanie graficzne

Metamodel – specyfikacja języka.

Diagramy strukturalne (klas, komponentów, wdrożenia) i behawioralne (aktywności, przypadków użycia, state machine, interakcji -> sekwencji).

Stosowany do: szkicy projektowych (mało formalne), projekty (pełna specyfikacja), programowanie (generowanie kodu, MDA Model Driven Architecture)

Specyfikacja UML: http://www.omg.org/spec/UML/2.4/

UML 2.4 Infrastructure

UML_2.4_superstructure_10-11-14

2 sierpnia 2011

UML

Zaszufladkowany do: UML — Tagi: — Jacek @ 11:44

Projektując system informatyczny, rozpoczyna się przeważnie od tworzenia diagramów w następującej kolejności:

  1. Przypadków użycia
  2. Sekwencji
  3. Klas
  4. Aktywności

Strona startowa: www.jaceksen.pl