Styczeń « 2012 « Różności …

Różności …

25 stycznia 2012

Retrieve Top N records from a query

Zaszufladkowany do: PL/SQL,Programowanie — Tagi: — Jacek @ 11:39

http://www.techonthenet.com/oracle/questions/top_records.php

23 stycznia 2012

Declaring Collections with %TYPE

Zaszufladkowany do: PL/SQL,Programowanie — Tagi: — Jacek @ 19:28

Example 5-4 Declaring Collections with %TYPE

DECLARE
 TYPE few_depts IS VARRAY(10) OF VARCHAR2(30);
 TYPE many_depts IS VARRAY(100) OF VARCHAR2(64);
 some_depts few_depts;

 /* If the type of some_depts changes from few_depts to many_depts,
   local_depts and global_depts will use the same type
   when this block is recompiled */

 local_depts some_depts%TYPE;
 global_depts some_depts%TYPE;
BEGIN
 NULL;
END;
/

Trinity Resource Kit

Zaszufladkowany do: Windows — Tagi: — Jacek @ 19:23

22 stycznia 2012

ora-00054

Zaszufladkowany do: Oracle,PL/SQL — Tagi: — Jacek @ 21:08

ORA-00054: resource busy and acquire with NOWAIT specified

po zerwaniu sesji – nie można zrobić drop table

aby sprawdzić jaka sesja trzyma:

SELECT * FROM DBA_DML_LOCKS;
szczegóły w kolumnie LOCK_ID1:
SELECT * FROM DBA_LOCK_INTERNAL;

źródła:

http://www.dba-oracle.com/t_ora_00054_locks.htm

Prosty CURSOR

Zaszufladkowany do: Oracle,PL/SQL,Programowanie — Tagi: — Jacek @ 20:02
DECLARE
CURSOR C1 IS SELECT ST_ID_OPISOWY_KROTKI, TP_ID_OPISOWY_KROTKI
FROM STW.SRODKI_TRWALE;
BEGIN
FOR rekord1 IN C1 LOOP
Dbms_Output.put_line(rekord1.ST_ID_OPISOWY_KROTKI);
END LOOP;
END;
/

VIM – sztuczki

Zaszufladkowany do: Informatyka - pozostałe — Jacek @ 09:32

:%s/\r/\r/g  -   zastąpienie ^M znakiem nowej linii

Convert from dos/unix to dos

To convert the current file from any mixture of CRLF/LF-only line endings, so all lines end with CRLF only:

:update Save any changes.
:e ++ff=dos Edit file again, using dos file format ('fileformats' is ignored).[A 1]
:w Write buffer using dos (CRLF) line endings.

http://vim.wikia.com/wiki/File_format

20 stycznia 2012

Oracle Enterprise Manager

Zaszufladkowany do: Oracle — Tagi: — Jacek @ 17:06

http://setijoagus.wordpress.com/2008/11/07/oracle-11g-starting-the-oracle-enterprise-manager-console/

13 stycznia 2012

Import/export

Zaszufladkowany do: Oracle — Tagi: — Jacek @ 21:37

http://www.oracle-dba-online.com/export_and_import.htm

5 stycznia 2012

DAKAR 2012

Zaszufladkowany do: Z sieci — Tagi: — Jacek @ 08:57

Oficjalna strona rajdu:

http://www.dakar.com/index_DAKus.html

Inauguracja

Etap I

Etap II

Etap III

Etap IV

Etap V

Etap VI

Etap VII

Etap VIII

Etap IX

Etap X

Etap XI

Etap XII

Etap XIII

Zakończenie

Jacek Czachor -- 13ty

Marek Dąbrowski -- 29ty

Hołowczyc, Fortin -- 10ty

Małysz, Marton -- 38y

Inne materiały:

Strona startowa: www.jaceksen.pl