Czerwiec « 2021 « Różności …

Różności …

4 czerwca 2021

Zaszufladkowany do: Bez kategorii — Jacek @ 10:29
Switch Display Manager in Ubuntu 20.04
cat /etc/X11/default-display-manager

for GDM3 –
/usr/sbin/gdm3

for LightDM –

/usr/sbin/lightdm

and SDDM –

/usr/sbin/sddm
systemctl status display-manager
sudo dpkg-reconfigure <Default_Display_Manager>
sudo dpkg-reconfigure gdm3
sudo dpkg-reconfigure lightdm
sudo dpkg-reconfigure sddm
source: https://techpiezo.com/linux/switch-display-manager-in-ubuntu-20-04/

ssh -L 5900:localhost:5900 username@10.17.17.49
vncviewer localhost

Strona startowa: www.jaceksen.pl