Listopad « 2020 « Różności …

Różności …

25 listopada 2020

Ubunutu 20 workspace shortcuts

Zaszufladkowany do: Linux — Jacek @ 13:46

install gnome-tweaks

jacek@comp:~$ gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-to-workspace-5 ‘["<Alt>5"]‘
jacek@comp:~$ gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-to-workspace-6 ‘["<Alt>6"]‘
jacek@comp:~$ gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-to-workspace-7 ‘["<Alt>7"]‘
jacek@comp:~$ gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-to-workspace-8 ‘["<Alt>8"]‘
jacek@comp:~$ gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-to-workspace-9 ‘["<Alt>9"]‘

14 listopada 2020

ubuntu no working init found

Zaszufladkowany do: Linux — Jacek @ 11:36
lsinitramfs
update-initramfs -u -k 5.4.0-53-generic

Strona startowa: www.jaceksen.pl